Update 22, 25 January 2007
Centr ionizujúceho ziarenia a akustiky, Slovenský metrologický ústav
Ciastkový monitorovací systém 'Rádioaktivita zivotného prostredia'
Comenius University (English/Slovak)
Greenpeace Slovakia (Slovak/English)
Ministry of Environment (in Slovak)
Ministry of Health (English/Slovak)
Monitorovanie rádioaktivity zivotného prostredia v Košickom a Prešovskom kraji
Nuclear Regulatory Authority (UJD SR) (English/Slovak)
Odbor ochrany zdravia pred ziarením, Banska Bystrica
Oddelenie radiacnej hygieny, Slovenská zdravotnícka univerzita
Rádioaktivita, Informacný systém o zivotnom prostredí
Sekcia ochrany zdravia pred ziarením, Úrad verejného zdravotníctva
Slovak Environmental Agency
Slovak Nuclear Forum
Slovak Nuclear Society
Slovak Society of Radiology
Slovenské elektrárne, a.s.
Vyskumny ustav jadrovych elektrarni Trnava, a.s.
WERT, s.r.o. - Waste and Environmental Research and Technology
   
Many thanks to Victor Badulin for the additions to this page